Kreative Læringsprocesser

På disse sider viser jeg en vifte af de projekter jeg deltaget i og de sidste par år også skabt selv, med fokus på kreative læringsprocesser.
 
Jeg arbejder ud fra en tanke om, at de unges oplevelser og sansninger får vægt, når vi tager afsæt i dem. Jeg mener, at den kunstneriske proces er nøgle til at give børn og unge mulighed for at opnå erfaringer og erkendelser, der vil være svært at få på andre måder.
 
Jeg arbejder ofte i et krydsfelt hvor teaterets evner til samarbejde og fællesksab sam-eksisterer med mere indadvendte billedkunstneriske sanseøvelser og produktionsmetoder.
Jeg elsker mødet med børnenes fantasi og bruger i høj grad også deres inputs og viljer undervejs.